Czy indeks WIBOR jest legalny

Czy indeks WIBOR jest legalny?

Od pewnego czasu trwa debata na temat legalności indeksu WIBOR. Ostatnio atmosferę sporu podgrzał sam wiceminister finansów, który zauważył, że różnica pomiędzy WIBOR-em a innymi indeksami tylko w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła, podczas gdy wcześniej nie była znacząca.

Nabici w WIBOR?

Sam WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla zdecydowanej większości złotowych kredytów komercyjnych, ponad 98% polskich kredytów hipotecznych, 26% całkowitej wartości nominalnej polskich obligacji oraz 366 miliardów euro wartości nominalnej pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej.

WIBOR – wady

Jednak kredytobiorcy coraz częściej zarzucają bankom, że te podnosząc WIBOR, nie kierują się sytuacją gospodarczą, ale własnym widzimisię. Efektem czego WIBOR służy do bezprawnego finansowania banków kosztem ich klientów. Jednocześnie kancelarie prawne oferują usługę, jaką jest unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR, a rosnąca liczba ekspertów, wskazuje na duże szanse, w przypadku ewentualnego sporu sądowego.