Prywatna położna - odkryj jej zalety

Prywatna położna – odkryj jej zalety

Jak zwiększyć szansę nie tylko na to, że poród będzie prawidłowy, ale i na to, że przebiegnie w przyjemnej atmosferze? Jednym z ciekawszych rozwiązań jest skorzystanie ze wsparcia udzielanego przez prywatną położną. Korzystanie z jej usług nadal wiąże się z pewnymi kontrowersjami. Trudno jednak nie dostrzec tego, że nie brakuje wcale argumentów przemawiających za otwarciem się na taką opcję.

Czego się spodziewać?

Prywatna położna jest osobą, która nie tylko w czasie trwania porodu, ale również przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu będzie się troszczyć o samopoczucie pacjentki. To ona jest odpowiedzialna nie tylko za kontrolę rozwarcia, ale i za sam przebieg porodu. Rzadko mamy też do czynienia z sytuacją, w której jej sugestie nie są brane pod uwagę przez lekarza albo są wręcz ignorowane przez niego. Korzystanie z pomocy prywatnej położnej daje nam pewność, że cała jej uwaga będzie skoncentrowana na rodzącej. Pozwoli to na zwiększenie komfortu tej ostatniej. Da też pewność szybkiej reakcji, gdy dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości.