Jak się przygotować do badania genetycznego w ciąży z krwi

Jak się przygotować do badania genetycznego w ciąży z krwi?

Coraz więcej mówi się tak o skuteczności, jak i o bezpieczeństwie badań genetycznych w ciąży z krwi. Jeśli więc jakaś kwestia nadal budzi pewne wątpliwości, jest nią z pewnością przebieg wspomnianych badań. Co zatem powinny wiedzieć kobiety decydujące się na ich przeprowadzenie?

Czy jest się czego bać?

Badania genetyczne w ciąży z krwi nie należą do skomplikowanych z perspektywy przyszłych mam. Nie wymagają specjalnego przygotowania, a i czas oczekiwania na ich wyniki systematycznie się skraca i dziś nie przekracza zwykle kilkunastu dni roboczych. Osoby decydujące się na ich wykonanie nie mają też powodów do tego, aby lękać się samego przebiegu badań. Przeważnie testy takie, jak Nifty, są porównywane do klasycznego pobierania krwi niezbędnego do wykonania badania morfologicznego. Jedyna różnica pomiędzy oboma badaniami jest zresztą atrakcyjna dla ciężarnych. W przypadku badań genetycznych nie trzeba być na czczo, a co za tym idzie – nie trzeba obawiać się gorszego samopoczucia lub kiepskiego stanu fizycznego spowodowanego brakiem posiłku.